dinsdag, februari 27, 2007

Ziyi Zhang


Ziyi Zhang, originally uploaded by Allan Vogue.